မီးမီးခဲ တစ္ေယာက္ ကေတာ့ သူမခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ခြဲခြာၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား မွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ပရိသတ္ေတြအားလုံးအသိပါေနာ္ ။ မီးမီးခဲတစ္ေယာက္ သူမဘဝ မွာ ေသလုေမ်ာပါးေဝဒနာေတြကို ဘာသာတရား ကို ယုံၾကည္မႈ နဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တယ္လို႔ သူမရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္အရ သိရပါတယ္။ မီးမီးခဲဟာ သူမရဲ႕ ဘဝရဲ႕ အေမွာင္ကာလေတြကို